Σε χώρα όπου η Πράσινη Κάρτα είναι απαραίτητη

Εκτύπωση

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος φροντίστε να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία σας να σας προμηθεύσει με πράσινη κάρτα, εάν το ταξίδι σας θα είναι σε κάποια από τις χώρες που είναι απαραίτητη η πράσινη κάρτα. Για τις χώρες ΕΟΧ αρκεί το ασφαλιστήριο εάν τα στοιχεία ασφάλισης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

Ζητήστε την πράσινη κάρτα μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας.

Βεβαιωθείτε ότι:

- οι ημερομηνίες ισχύος της κάρτας, σας καλύπτουν για τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

- κάποια από τις χώρες προορισμού δεν έχει διαγραφεί με Χ.

- όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα, όνομα ιδιοκτήτη) είναι σωστά.

- το αναγνωριστικό GR, ο κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα.

- αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της.